İstifadə Qaydaları

  1. Bu internet səhifələrinin məzmunu ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına xidmət edir. Burada açıqlanan məlumatların düzgünlüyünə, aktuallığına və anlaşıqlı olmasına diqqətlə nəzər yetirilir.
  2.  

  3. Bu veb saytda dərc edilmiş məlumatlar və dizayn elementlərinin müəlliflik hüququ qorunur. Yazılı icazə olmadan məlumatların nə tam, nə də hissə-hissə olaraq çap edilməsi, surətinin çıxarılması, çoxaldılması, tərcümə olunması və ya hər hansı bir digər üsulla istifadə olunması qadağandır. Bu xüsusilə bizim tərəfimizdən nəşr edilmiş və yaradılmış məlumatlar, sənədlər, obyektlər və s.-yə aid edilir.
  4.  

  5. Saytın inkişaf vəziyyətindən asılı olaraq, veb sayt administrasiyası zaman-zaman bu istifadə qaydalarında dəyişiklik edə bilər.
  6.  

  7. Forumda təhqiredici, ayrı-seçkilik yayan, irqçi, iftira, və digər hüquqa zidd mahiyyətli fikirlərdən istifadə etmək qadağandır. Veb sayt adminstrasiyası bu tip şərhləri silmək və həmin istifadəçilərin foruma girişinə qadağa qoymaq hüququna malikdir.